Nadzór budowlany


Kadra inżynierska naszej firmy ma długoletnie doświadczenie w branży budowlanej obejmująca wykonawstwo robót budowlanych, jak i prace remontowe i wykończeniowe.

Współpracujemy przede wszystkim z klientami indywidualnymi, nadzorując z największą starannością wykonywane dla nich prace budowlane.

Nasza kadra dysponuje uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Nasza firma współpracuje również z firmami podwykonawczymi oraz biurami projektowymi z Poznania i okolic. Posiadam niezbędne doświadczenie, aby dla Państwa zaplanować całość inwestycji, to znaczy proces projektowania i budowy każdego obiektu budowlanego.

Zakres świadczonych usług

Doradztwo techniczne

Usługi doradztwa technicznego w zakresie przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych oraz kosztów budowy.

Kierownik budowy

Kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie oraz nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami.

Inspektor nadzoru

Reprezentacja interesów Inwestora na budowie, kontrola zgodności realizacji budowy z założeniami projektowymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich branżach.
Odbiory budynków i mieszkań

Sprawdzenie jakości i zgodności z zasadami wiedzy technicznej wykonanych robót w budynku lub mieszkaniu, w szczególności obejmujące: pionowość ścian, kąty ścian, poziomy posadzek, wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnię użytkową budynku/mieszkania itp.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje.

Umów konsultację